Menu WCAG
A
A
A
A

Gmina Laszki BIP

WYBORY SAMORZĄDOWE 2024

Załączniki

Ikona Nazwa Rozmiar
Wyciąg z Obwieszczenia Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I z dnia 10 kwietnia 2024 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa podkarpackiego 120 KB
Wyciąg z Obwieszczenia Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I z dnia 10 kwietnia 2024 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa podkarpackiego 180 KB
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Laszkach o dyżurze w dniu 06.04.2024 r. 87 KB
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Laszkach z dnia 18 marca 2024 r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Laszki zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. 104 KB
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Laszkach z dnia 18 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Laszki zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. 136 KB
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Laszkach z dnia 18 marca 2024 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego bez głosowania w okręgu wyborczym nr 10 98 KB
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Laszkach z dnia 18 marca 2024 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego bez głosowania w okręgu wyborczym nr 6 99 KB
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Laszkach z dnia 18 marca 2024 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego bez głosowania w okręgu wyborczym nr 3 99 KB
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Laszkach z dnia 18 marca 2024 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Laszki zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. 106 KB
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Przemyślu z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych... 279 KB
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Przemyślu z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. 1.31 MB
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Laszkach z dnia 15 marca 2024 r. o terminie i miejscu losowania numerów list kandydatów komitetów wyborczych, o których mowa w art. 408 pkt 3 Kodeksu wyborczego 114 KB
Informacja Komisarza Wyborczego w Przemyślu z dnia 11 marca 2024 r. w sprawie wyznaczenia terminu losowania składów obwodowych komisji wyborczych w Gminie Laszki 14 KB
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Laszkach z dnia 5 marca 2024 r. wzywające zarejestrowane komitety wyborcze do dokonania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. 108 KB
Obwieszczenie Wójta Gminy Laszki z dnia 4 marca 2024 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. 122 KB
INFORMACJA O SKŁADZIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ ORAZ O PEŁNIONYCH DYŻURACH 105 KB
Wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania 389 KB
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania 291 KB
Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania 296 KB
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Laszki z dnia 8 lutego 2024 roku o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Laszkach w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. 340 KB
OBWIESZCZENIE Starosty jarosławskiego z dnia 7 lutego 2024 r. o okręgach wyborczych oraz siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w Jarosławiu w wyborach organów jednostek samorządu terutorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. 109 KB
Obwieszczenie Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 2 lutego 2024 r. w sprawie podziału województwa podkarpackiego na okręgi wyborcze, ich numerów, granic oraz liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych w wyborach do Sejmiku Województwa Podkarpackiego oraz siedziby Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Rzeszowie 361 KB
Uchwala Nr 7 Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Rzeszowie z dnia 1 marca 2024 r. zmieniająca uchwałę Nr 3 Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Rzoszowie z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie ustalenia sposobu podania do publicznej wiadomości informacji o składzie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Rzeszowie oraz o jej siedzibie i pełnionych dyżurach 927 KB
Uchwała Nr 3 Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Rzeszowie z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie ustalenia sposobu podania do publicznej wiadomości informacji o składzie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Rzeszowie oraz o jej siedzibie i pełnionych dyżurach 1.54 MB
Zarządzenie Nr 233/23 Wojewody Podkarpackiego z dnia 21 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Podkarpackiego, radnych rad powiató oraz rad gmin województwa podkarpackiego na kadencję 2024-2029 1.52 MB
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 313 KB
Zarządzenie Wójta Gminy Laszki w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych 248 KB

Metryki

Data utworzenia: 2024-02-12 10:48:11

Data modyfikacji: 2024-02-28 15:05:45

Osoba zapisująca: Andrzej Piekuś