Menu WCAG
A
A
A
A

Gmina Laszki BIP

PRZETARGI

Nazwa pozycji Data publikacji
Opracowanie audytu energetycznego inwentaryzacji oraz kosztorysu inwestorskiego dla potrzeb termomodernizacji budynku szkoły podstawowej w Miękiszu Nowym 2024-07-05 00:00:00
Opracowanie audytu energetycznego inwentaryzacji oraz kosztorysu inwestorskiego dla potrzeb termomodernizacji budynku szkoły podstawowej w Wietlinie 2024-07-05 00:00:00
Unieważniony Opracowanie audytu energetycznego inwentaryzacji oraz kosztorysu inwestorskiego dla potrzeb termomodernizacji budynku szkoły podstawowej w Miękiszu Nowym 2024-06-21 00:00:00
Unieważniony Opracowanie audytu energetycznego inwentaryzacji oraz kosztorysu inwestorskiego dla potrzeb termomodernizacji budynku szkoły podstawowej w Wietlinie 2024-06-21 00:00:00
Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Miękisz Nowy na dz. nr ewid. 683, 684/2, 684/3, 596/3, 647/3 2024-06-14 00:00:00
Tryb podstawowy: Przebudowa Automatycznej Stacji Uzdatniania Wody w Bukowinie 2024-06-14 00:00:00
Pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania związanego z Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Laszki 2024-05-28 00:00:00
Tryb podstawowy: Budowa otwartego zbiornika retencyjnego w m. Bobrówka 2024-05-22 00:00:00
Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Laszki 2024-04-29 00:00:00
Powtórzone zaproszenie do składania ofert: Konserwacja drewnianej elewacji zabytkowego kościoła w Miękiszu Nowym 2024-04-24 12:00:00
Pełnienie nadzoru inwestorskiego w pełnym zakresie nad realizacją zadania : Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Wietlin 2024-04-12 12:25:00
Zaproszenie do składania ofert : Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich w zabytkowym kościele i dzwonnicy w Wysocku 2024-03-05 00:00:00
Zaproszenie do składania ofert: Konserwacja drewnianej elewacji zabytkowego kościoła w Miękiszu Nowym 2024-02-29 00:00:00
Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Wietlin 2024-02-26 00:00:00
Zaproszenie do składania ofert: Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich drewnianej dzwonnicy przy kościele w Bobrówce 2024-02-22 00:00:00
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Laszkach 2024-02-12 00:00:00
Remonty bieżące dróg gminnych i dróg wewnętrznych na terenie Gminy Laszki 2024-01-08 00:00:00
Tryb podstawowy: Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Wietlin 2023-11-15 00:00:00
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Laszki w roku 2024 2023-11-06 00:00:00

Metryki

Data utworzenia: 2022-12-28 16:25:00

Data modyfikacji: 2023-11-07 14:23:43

Osoba zapisująca: Tomasz Madej